Utställning - Sven Inge

( HÖGLUND / DEMONÉR)

Sven Inge (Höglund / Demonér) 1935-2008. Målare, tecknare, grafiker, video-artoch hologramkonstnär. Var i huvudsak autodidakt men har under olika perioder studerat måleri i Paris samt bedrivit studier vid Konstfackskolan i Stockholm.

Under de senaste åren ägnade sig Sven Inge i huvudsak åt måleriet och arbetar dels med olika metaforer i bilden och dels med struktur- och formelement av geometrisk och organisk natur. Färgskalan är rik och varierad.

Sven Inge har blivit internationellt uppmärksammad och har bland annat haft flera utställningar i Japan och Taiwan dit han också inbjudits som föreläsare.

Konstnären är representerad i flera utländska och svenska museér och privata samlingar.

Utställningen pågår under perioden 9 november - 1 december 2013.

Välkomna att besöka oss.

Öppettider

Vecka 45
Lördag 9 november 12.00-15.00
Söndag 10 november 12.00-15.00

Vecka 46
Lördag 16 november 12.00-15.00

Vecka 47
Lördag 23 november 12.00-15.00

Vecka 48
Lördag 30 november 12.00-15.00
Söndag 1 december 12.00-15.00

Sven Inge

Sven Inge
Pintura Art
Skolgatan 8
302 32 Halmstad


Telefon: 0734-42 55 71
E-post: info@pinturaart.se