Sven-Erik Johansson

6 mars - 5 april 2010

Logo Pintura Art

Skolgatan 8 • Halmstad • F.d. Johanneskyrkan

Öppettider: 6 och 7 mars kl. 12.00-15.00, övriga lördagar samt Påskhelgen kl. 12.00 - 15.00